Vaktomat

HOD har kunngjort nye krav til selvstendig vaktkompetanse fra 1.1.2020.

Er du usikker på om du fyller kompetansekravet til selvstendig legevakt uten kvalifisert bakvakt?

Få svar fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin sin vaktomat.

Er du cand.med. eller har norsk autorisasjon som lege?

Er du spesialist i allmennmedisin?

Har du godkjenning som allmennlege fra Norge, andre EØS-land eller Sveits?

Har du gjennomført 30 måneders klinisk tjeneste etter cand.med. eller norsk autorisasjon?

Har du arbeidet ett år som allmennlege i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, som del av eller i tillegg til, den veiledete tjenesten?

Har du hatt 40 legevakter, som del av eller i tillegg til, den veiledete tjenesten?

Har du gjennomført turnus eller LIS1?

Er du LIS1?

Har du bestått akuttmedisinkurs for allmennleger før 31.12.2017 eller akuttmedisinkurs for legevaktpersonell?

Har du bestått ”Nettkurs i volds- og overgrepshåndtering for legevaktpersonell”?

Har du tatt ett av de følgende kursene fra Nklm i perioden 1.1.2013–31.12.2017:

– Nettkurs for fastleger om vold i nær relasjon
– Grunnkurs for overgrepsmottak
– Spesialkurs om vold i nær relasjon

Vaktomaten svarer

Svar på om du vil være kompetent til selvstendig legevakt uten kvalifisert bakvakt etter endringene i Akuttmedisinforskriften 1.1.2020:

Ta vaktomaten på nytt

Del på Facebook